romania united kingdom
Bine ați venit
Lumineco Loading

Condiții de garanție

Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.G. nr 21/1992, modificata, Legile nr. 449/2003 modificata, nr. 296/2004 si 240/2004. Garanția la produsele (în continuare articole), vândute de societatea noastră, prevede reparația gratuită sau înlocuirea lor cu altele similar, potrivit dispozițiilor legale in vigoare. Condițiile de garanție sunt in conformitate cu prevederile legii 449/2003 si OG 21/1992 cu modificările ulterioare.
Articolul defect va fi prezentat pentru remediere către unitatea de unde a fost cumpărat. Garanția se asigură numai cu condiția respectării de către beneficiar a instrucțiunilor anexate sau indicate pe ambalaj, și următoarelor condiții de garanție:
1. Garanția este valabilă numai la prezentarea documentelor care confirmă cumpărarea articolului în unitatea unde articolul defect a fost prezentat (factura sau bonul de casă și certificatul de garanție). Termenul de garanție, totodată, se calculează din momentul recepționării mărfii. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută in cadrul unei perioade rezonabila de timp, care însă nu va putea depăși 15 zile calendaristice
2. Situațiile de mai jos vor duce la pierderea (anularea) garanției:
2.1. Deteriorări si defecțiuni datorate transportului si manipulării necorespunzătoare; după livrare si preluarea mărfii – depozitarea (în timpul păstrării, dacă articolul nu a fost pus imediat în exploatare, defecțiuni provocate de condițiile improprii de păstrare prin schimbarea stării originale prin influente naturale, spre ex: Rugina, Condens, etc, sau defecțiuni cauzatoare de rozătoare si insecte);
2.2. Defecțiuni provocate de cumpărător prin încălcarea regulilor de instalare, utilizare si exploatare in condiții necorespunzătoare contrar recomandărilor din instrucțiunile de folosire, sau folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate.
Manifestările exterioare tipice ale încălcării regulilor de exploatare și ale deteriorărilor ce s-au produs la transportare și păstrare sunt următoarele:
* deteriorări ale corpului sau altor accesorii și articole care necesită manipulare delicată, ce pot fi interpretate ca urme de lovitură;
* corpul și piesele ce au fisuri, urme de ardere sau supraîncălzire, fiind o consecință directă a încălcării regulilor de exploatare (conectare incorectă, aplicarea incorectă a tensiunilor de alimentare, conectare „fierbinte”, neglijarea regulilor de securitate electrostatică etc.);
* transportarea articolelor fără ambalajul potrivit.
2.3. Intervenții asupra produselor executate de către persoane neautorizate de vânzător, furnizor, importator sau producător
2.4. Deteriorările termice, mecanice, plastice ale produselor, datorate incendiilor, accidentelor sau neglijentei in utilizare, prezenta urmelor de contact cu lichid sau alte substanțe, urme de oxidare datorate folosirii in locuri cu abur sau umiditate excesiva, praf in exces, urme de arsuri, crăpături, spărturi; produse care au in component lor piese electronice îndoite, deteriorate, rupte sau cu trasee electronice întrerupte.
2.5. Desigilarea în urma instalării a echipamentelor sigilate de vânzător sau producător , care a adus la deteriorarea protecției și pătrunderea de lichide sau praf în interior; lipsa sau deteriorarea sigiliilor, înscrisurilor sau seriilor de fabricație ale producătorului sau vânzătorului de pe produse; pierderea certificatului de garanție sau a actului de achiziție;
2.6. Produsul nu a fost folosit in conformitate cu instrucțiunile descrise in manualul de utilizare sau pentru scopul pentru care a fost creat;
2.7. Produsul a funcționat mai mult de 15 ore pe zi.
2.8. Modificarea sau completarea datelor din certificatul de garanție; orice modificare făcută trebuie însoțita de către semnătura si stampila vânzătorului/furnizor/producător.
3. Garanția și alte obligații nu se extind asupra următoarelor defecțiuni:
3.1. Deteriorări generate de utilizarea unui echipament neconform standardelor sau netestat la compatibilitate, ce funcționează sau este cuplat cu articolul respectiv.
3.2. Deteriorări generate de calamitate, incendiu, factori naturali
3.3. Deteriorări generate de necorespunderea parametrilor rețelelor de alimentare, de telecomunicații și de cabluri cu standardele de stat, precum și de alţi factori externi (climatici etc.).
3.4. Deteriorări generate de utilizarea produselor de curățare neconforme standardelor.
4. Această garanție este valabilă numai pentru produse furnizate de către LUMINECO SRL. Toate celelalte cheltuieli (ca exemplu: demontarea, transportarea pieselor sau produselor defecte, înlocuirea, timpul de lucru al transportului, chiria schelelor și sculelor pentru ridicare și montare sau alte cheltuieli privind instalarea, precum și toate costurile și pierderile, indirecte, speciale, accidentale sau pierderile financiare nete, cum ar fi pierderea veniturilor/profiturilor, daunele materiale, întreruperea activității, activelor neperformante, pierderile de producție, cheltuieli suportate de închiderea drumurilor, indicatoarelor rutiere, restricțiilor de trafic etc.) sunt o excepție. De asemenea, LUMINECO SRL nu este responsabilă pentru orice vătămare corporală a unei persoane sau a pagubelor materiale.
5. Garanția nu se extinde asupra prejudiciului cauzat altui echipament care funcționează cuplat la articolul respectiv.
6. Societatea nu poartă răspundere pentru compatibilitatea produselor sale cu articolele și produsele unor terțe părți.